BJ the Chicago Kid Ft. Kendrick Lamar – The New Cupid

BJ the Chicago Kid Ft. Kendrick Lamar – The New Cupid 中英双语MV

在传播了几个世纪的爱情之后,丘比特终于退出了历史舞台,去TM的爱情,你可以放声大笑,但他说的句句是真理,如果你看见他请转告他,真爱已不复存在……